ประกาศราคากลาง การเปลี่ยนเสาเหล็ก 3 เสาและงานซ่อมแซมรอยรั่วจากภายนอกอาคาร
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต (การทาสีห้อง)

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการและทำเนียบเอกอัครราชทูต

ไทย