ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประตูอัตโนมัติโรงจอดรถชั้นใต้ดินของอาคารที่ทาการ
โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ( Phuket Sandbox Programme)

ข่าวล่าสุด

 

(19 มีนาคม 2564)การผ่อนคลายมาตรการกักตัวและเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้มีการทบทวนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยระยะที่ 1 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ให้ลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงวันที่ 3-5 และ 9-10 ของการกักตัว ทั้งนี้การลดระยะเวลากักตัวยกเว้นกรณีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ โดยให้คงระยะเวลาการกักตัว 14 วันตามเดิม รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์จะประกาศให้ทราบต่อไป และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์แนะนำให้ผู้ที่เดินทางจากเบลเยียมและลักเซมเบิร์กติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดต่อไป

2. สามารถทำกิจกรรมในสถานกักตัวโดยออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การใช้ห้องฟิตเนส การใช้สระว่ายน้ำ ออกกำลังกายกลางแจ้ง การซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก

3. ให้ยกเลิกการแสดงเอกสาร fit to fly สำหรับชาวต่างชาติ โดยใช้เพียงผลตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่วนชาวไทยสามารถเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือ ผลตรวจ RT-PCR (negative) อย่างใดอย่างหนึ่งได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรายงานการผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยในระยะที่ 2 และ 3ในโอกาสต่อไป

ไทย