กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ไทยและสหภาพยุโรปเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

พิธีรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

กระทรวงการต่างประเทศรับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้รับมอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ จากเคาท์ เจรัลด์ แวน เดอ สตราเทน พอนโธส (Count Gerald van der Straten Ponthoz) ผู้สืบเชื้อสายของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจและประธานมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และกรรมการมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เข้าร่วมด้วย โดยจะนำรูปปั้นไปประดิษฐาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมต่อไป

เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ หรือ คุสตาฟ โรลิน-ยัคมินส์ (Gustave Rolin-Jaequemyns) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบลเยียมและนักกฎหมายสัญชาติเบลเยียม ได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชการทั่วไปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี ๒๔๓๕-๒๔๔๔ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งชาวต่างชาติเป็นเจ้าพระยาเทียบชั้นเสนาบดี โดยเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การเจรจากับรัฐบาลฝรั่งเศสกรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ถวายคำแนะนำแนวทางการศึกษาในต่างประเทศแด่พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปรับปรุงระบบกฎหมายและการปกครองของสยามให้ทัดเทียมนานาประเทศ

รูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เป็นรูปปั้นทองสำริด ออกแบบโดยนายเทอดคงทน ต่อติด ศิลปินชาวไทย โดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจได้มอบรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เพื่อนำไปประดิษฐานตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งในไทยและเบลเยียม เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจที่มีต่อไทย และต่อความสัมพันธ์ระหว่างเบลเยียมกับไทย

ไทย