เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับอธิบดีกรมหุ้นส่วนระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Karel Vinck อดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Cargolux

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Maxim Straus รองประธานกรรมการบริหาร และนาย Patrick Jeanne จัดผู้จัดการอาวุโส ด้าน Government & Industry Relations ของบริษัท Cargolux ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแสวงหาโอกาสด้านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาค (regional training center) โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ของไทย ทั้งนี้ บริษัท Cargolux ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2521 โดยเป็นสายการบินสำหรับขนส่งสินค้าอันดับต้นของโลก

ไทย