เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้บริหารบริษัท Cargolux
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Karel Vinck อดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Karel Vinck นักธุรกิจชาวเบลเยียม และอดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป (European Rail Traffic Management System – ERTMS) ของคณะกรรมาธิการยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างอียูกับอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ไทย