เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Karel Vinck อดีตผู้ประสานงานด้านระบบการจัดการจราจรทางรถไฟของยุโรป
โครงการ We Love We Care We Share Photo competition

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม ณ พระราชวังกรุงบรัสเซลส์ เพื่อด เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียม

ไทย