สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้บริหารบริษัท Guardian Glass

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Jean Ries ผู้อำนวยการด้านกิจการภาครัฐในภาคพื้นยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกของบริษัท Guardian Glass ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกชั้นนำของโลก    เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินธุรกิจที่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โอกาสการลงทุนในพื้นที่ EEC ตลอดจนสำรวจลู่ทางความร่วมมือในด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ (บริษัท Guardian Glass มีสาขาอยู่ในลักเซมเบิร์ก เพื่อดูแลธุรกิจในยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในประเทศไทย)

ไทย