ประกาศ เรื่องการยุติอำนาจเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการ CPMU

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น (รอบแรก) เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ไทย