เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับกลุ่มผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรปและทีมงานระหว่างรับประธานอาหารกลางวัน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนายคาร์ล สเต็ปเป้ ประธานร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ และเชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ณ สถานเอกอัครราชทูต เพื่อหารือเกี่ยวกับการโอกาสการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงแนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้น

ไทย