เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานบริษัทซีพีเอฟยุโรปและทีมงานระหว่างรับประธานอาหารกลางวัน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย (พรรค Nieuw-Vlaamse Alliantie – N-VA) และรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย–เบลเยียม ซึ่งมีความใกล้ชิดอยู่แล้ว รวมถึงในระดับรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย และมิติด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การค้าการลงทุน การศึกษาและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และระดับประชาชน ตลอดจนความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วย

ไทย