ประกาศราคากลาง การปรับปรังพื้นที่ให้บริการฝ่ายกงสุล
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ CPMU

ไทย