เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andries Gryffroy ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเบลเยียม-ไทย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ที่เมืองเลอเวิน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Tshering Gyaltshen ว่าที่เอกอัครราชทูตภูฏาน และนาย Nguyen Van Thao ว่าที่เอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำเบลเยียม ตามลำดับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านเดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงประเด็นความสัมพันธ์กับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป ตลอดจนประเด็นสำคัญในภูมิภาคอินโอแปซิฟิกด้วย

ไทย