เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลไทย Amazing Thai Festival ที่เมืองเลอเวิน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแก่อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาย Nicolas de La Grandville อธิบดีกรมพิธีการทูตของคณะกรรมาธิการยุโรป ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

ไทย