เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP1: Circular Economy
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย KU Leuven ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย KU Leuven กับสถานบันการศึกษาของประเทศไทย เช่นการจัดทำกรอบความร่วมมือระดับสถาบัน การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน รวมถึงการวิจัยร่วมกันในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ และเครือข่ายศิษย์เก่าอีกด้วย

 

ไทย