เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Koen De Wandeler จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย KU Leuven
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะ ได้เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal ที่เมือง Turnhout ซึ่งเป็นบริษัทอิสระชั้นนำของยุโรปในผลิตภัณฑ์ยาแนว กาวยึดติด โพลียูรีเทนโฟม และ​เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และมีสาขาในประเทศไทย และได้พบหารือกับบารอน Swerts ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท (Chairman) และนาย Dirk Coorevitis กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ Soudal ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงโอกาสการขยายการลงทุนในประเทศไทย ภายหลังการหารือ นาย Emmanuel De Smedt ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท ได้พาเอกอัครราชทูตฯ และคณะ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของบริษัท เช่นโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า และศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สุดท้าย บารอน Swerts ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ณ เรือนพักรับรองของบริษัทด้วย

ไทย