โครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ( Phuket Sandbox Programme)
โครงการแซนด์บ๊อกซ์ ( Sandbox Programme)

ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทยในสถานกักกันทางเลือก ( Alternative Quarantine/AQ )


***ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัซีน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 10 วัน 

***  ผู้เดินทางทุกสัญชาติจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอ  Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/)  ซึ่งใช้เวลาดำเนินการราว 7 วันทำการ ดังนั้น ขอให้ผู้เดินทางให้ลงทะเบียนใน Thailand Pass อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือคำถามที่พบบ่อยได้ที่  https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2   และ https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87_0302/Thailand_Pass_FAQs_Infographics.pdf

 • ***เทคนิคการลงทะเบียน (ผู้ให้บริการระบบกำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
  • ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Laptop บนบราวเซอร์ Google Chrome
  • ลงทะเบียนด้วย gmail ( หลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ค่าย hotmail และ yahoo ลงทะเบียนเนื่องจากระบบยังไม่รับรอง
  • อัปโหลด EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/) ทั้งหน้าในช่องที่ให้ใส่เอกสารวัคซีน
  • อัปโหลด QR code ที่ครอปให้เหลือเพียง QR code จาก EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/)  ไม่ควรใช้ QR code จาก แอปพลิเคชั่น covidsafe.be ( หากระบบลงทะเบียนสามารถอ่านและดึงข้อมูลจาก QR code ได้ ท่านจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติในวันถัดไป มิเช่นนั้นแล้วเอกสารของท่านจะต้องพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจใช้เวลานาน
  • อัปโหลดเอกสารยืนยันการเข้าพัก AQ/SHA+ ที่ชำระเงินแล้วที่โรงแรมออกให้ หากท่านไม่ได้จองผ่านโรงแรมโดยตรงแต่จองผ่านเว็บไซต์ตัวแทน โปรดติดต่อโรมแรมเพื่อขอใบยืนยันการเข้าพัก แต่ละใบตอบรับจะมีเลขอ้างอิงต่างกัน
  • เว้น space ระหว่างตัวอักษรและหมายเลขหนังสือเดินทาง เช่น AB1234567 ให้ลงทะเบียนเป็น AB(เคาะเว้นspace bar 1ครั้ง) 1234567  หากระบบขึ้นว่า API server error
  • อัปโหลดได้แค่ไฟล์รูปภาพ JPEG JPG และ PNG ( ไม่รองรับไฟล์ PDF) โดยให้แปลงไฟล์จาก PDF เป็น JPG  อาจใช้เว็บไซต์ https://pdf2jpg.net/  
  • กรณีกลับไทยแล้วไม่กลับมาอีก  กรอก 999 ในช่องระยะเวลาในการเข้าพัก 1.  การลงทะเบียน Thailand Pass *

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและกรณีติดเชื้อโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย
   • สำหรับชาวไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 
   • สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อซื้อประกันได้ที่ https://covid19.tgia.org และ https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • เอกสารยืนยันการเข้าพักในโรงแรม AQ จำนวน 7 คืนสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ได้รับการอนุญาตครบถ้วน และ 10 คืนสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ
   •  โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อขอเอกสารยืนยันการเข้าพักในโรงแรม  AQ จำนวน 7/10 คืนที่รวมการตรวจ RT-PCT 2 ครั้ง และชำระเงินแล้ว
   • โรงแรมจะจัดสรรยานพาหนะจากสนามบินมายังโรงแรม
   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.hsscovid.com/,  https://www.agoda.com/quarantineth,  https://asq.locanation.com/https://asq.ascendtravel.com/https://www.thailandsha.com/, และ  http://entrythailand.go.th/
   • รายชื่อวัคซีนที่ได้รับอนุญาติ Coronavac (Sinovac), Sinopharm or COVILO, AstraZeneca or Covishield,  Pfizer-BioNTech or Comirnaty, Janssen ( Johnson & Johnson), Moderna, และ Sputnik V
  • เอกสารการได้รับวัคซีน (Vaccination certificate) 
   • EU digital COVID-19 Certificate ทั้ง 2 เข็ม  [ยกเว้น Janssen (Johnson and Johnson)] [ กรุณาแสดงเอกสารเต็มแผ่นที่ระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนให้เห็นได้ชัดเจน หรือ บัตรวัคซีนที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน/เอกสารการได้รับวัคซีนท้องถิ่น (Local vaccination card) ที่แสดงข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนให้เห็นได้ชัดเจนทั้งสองเข็ม[ยกเว้น Janssen (Johnson and Johnson)]
   • EU recovery certificate/ จะต้องแสดงเอกสาร/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และ  EU digital COVID-19 Certificate แสดงการฉีดวัคซีน 1 เข็ม
   • ***หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารวัคซีนดังกล่าว
  •  การตรวจ COVID-19 RT-PCR test การขึ้นเครื่อง
   • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ มีอายุไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนเดินทาง รวมถึงกรณีของเด็ก ทั้งนี้การตรวจ RT-PCR อาจใช้วิธีเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย หรือ โพรงจมูกก็ได้
   •  (ยกเว้นคนสัญชาติไทย) ทั้งนี้ หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม มิเช่นนั้น ท่านอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้
  • ***เทคนิคการลงทะเบียน (ผู้ให้บริการระบบกำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
   • ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Laptop บนบราวเซอร์ Google Chrome
   • ลงทะเบียนด้วย gmail ( หลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ค่าย hotmail และ yahoo ลงทะเบียนเนื่องจากระบบยังไม่รับรอง
   • เว้น space ระหว่างตัวอักษรและหมายเลขหนังสือเดินทาง เช่น AB1234567 ให้ลงทะเบียนเป็น AB(เคาะเว้นspace bar 1ครั้ง) 1234567  หากระบบขึ้นว่า API server error
   • อัปโหลดได้แค่ไฟล์รูปภาพ JPEG JPG และ PNG ( ไม่รองรับไฟล์ PDF)
   • กรณีกลับไทยแล้วไม่กลับมาอีก  กรอก 999 ในช่องระยะเวลาในการเข้าพัก

 

ไทย