เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เยือนสำนักงานใหญ่กลุ่มบริษัท Soudal และพบหารือกับบารอน Swerts ประธานบริษัท และนาย Dirk Coorevits กรรมการผู้จัดการบริษัท
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์) และกรรมการผู้จัดการบริษัท Colors, Inc (บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน) ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในไทยโดยบริษัทเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก โดยเฉพาะในสาขาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น อุปกรณ์การแพทย์ ดิจิทัล และโลจิสติกส์อัจฉริยะ และสาขาอื่นที่มีศักยภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์จุดแข็งของประเทศให้กับนักลงทุนเบลเยียม และลักเซมเบิร์กด้วย

 

ไทย