ผักไทย Made in Belgium
ขอเรียนเชิญผู้ทีี่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ แนะนำโครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของเบลเยียม โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด Liège Namur Luxembourg Limburg และพื้นที่ใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของเบลเยียม
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด Liège Namur Luxembourg Limburg และพื้นที่ใกล้เคียง

สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอให้พี่น้องชุมชนชาวไทยในพื้นที่ดังกล่าวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
และเพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว

หากท่านใดต้องการความช่วยเหลือหรือมีเหตุฉุกเฉิน สามารถโทรติดต่อได้ที่
– เบอร์ 1722 (สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปที่ไม่อันตรายถึงชีวิต)
– เบอร์ 112 (สำหรับอันตรายร้ายแรงทุกรูปแบบ)
– เบอร์ 0470859667 (สายด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ)

ท่านสามารถดูข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่
https://inondations.wallonie.be/home/gestion-de-crise/que-faire-en-cas-de-crue.html

ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย

ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใย จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย