เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Sieb Hoogstra ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประจำประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก (เบเนลักซ์)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป รวมทั้งได้หารือถึงพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-อียูในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน

ไทย