เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์กับนาย Gunnar Wiegand, Managing Director ด้านเอเชีย-แปซิฟิก ของกระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง แก่นางอัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธัมมปทีป เมือง Mechelen

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และภริยา ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทำบุญวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ร่วมตักบาตร เวียนเทียนและร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุ ณ วัดธัมมปทีป   เมือง Mechelen โดยมีเจ้าอาวาสวัดธัมมปทีป เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมประมาณ 50 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ไทย