สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกของเบลเยียม โดยเฉพาะบริเวณจังหวัด Liège Namur Luxembourg Limburg และพื้นที่ใกล้เคียง
หอการค้า BeLuThai – สะพานเชื่อมการค้าระหว่างไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป

ขอเรียนเชิญผู้ทีี่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ แนะนำโครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ขอเรียนเชิญผู้ทีี่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ แนะนำโครงการ Horizon Europe
จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลถึงแหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้โครงการ Horizon Europe ของสหภาพยุโรปที่มีงบประมาณกว่า 1 แสนล้านยูโร
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผ่าน Zoom Meeting
เวลา 14.00-16.00 น. (ประเทศไทย) หรือ 9.00-11.00 น. (บรัสเซลส์)
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UjBoTqJaJ2AuTBZj7
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ GRIP โทร. +662 2183124 และ E-mail: GRIP.OIA@chula.ac.th
ไทย