เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Peter Vyncke ซีอีโอ บริษัท Vyncke
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และกงสุลสัญจรประจำปี 2564” ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมและเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ”ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และกงสุลสัญจรประจำปี 2564” ผ่านระบบทางไกล โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษา/กงสุล เข้าร่วม พร้อมมีผู้แทนจากองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียมดำเนินรายการ กิจกรรมดังกล่าวจัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และองค์กรโอเอซิสเบลเยียม เพื่อสร้างกำลังใจและให้ความรู้แก่สตรีไทยในต่างประเทศในเรื่องการดูแลตนเอง เพื่อที่จะได้ปรับทัศนคติให้เข้ากับสังคมต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ความเข้าใจในงานบริการกงสุล ตลอดจนได้มีการตอบคำถามและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับงานด้านกงสุล/ การดำรงชีวิตของคนไทยในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 100 กว่า คน ส่วนใหญ่เป็นสตรีไทยที่อาศัยในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศยุโรปอื่น ๆ

ไทย