เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และกงสุลสัญจรประจำปี 2564” ผ่านระบบทางไกล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาของเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล โดยเอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญ และการดำเนินงานตั้งแต่ได้เดินทางมารับหน้าที่เมื่อเดือนเมษายน 2564 ตลอดจนได้หารือกับทีมประเทศไทยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และประเทศไทย สถานะความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป และแผนงานสำหรับปีงบประมาณ 2565 ด้วย

ไทย