เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาของเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม ณ สำนักพระราชวังกรุงบรัสเซลส์ และได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เบลเยียม รวมถึงสัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้หารือถึงภารกิจของสำนักงานการค้าต่างประเทศเบลเยียมในการจัดกำหนดการการสเด็จฯ เยือนต่างประเทศของเจ้าหญิงอัสตริด ในฐานะที่พระองค์เป็นประธานสำนักงานฯ ดังกล่าว ตลอดจนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย และภูมิภาคแก่เอกอัครราชทูต Wouters ด้วย

ไทย