เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูต Dirk Wouters ที่ปรึกษาของเจ้าหญิงอัสตริดแห่งเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Marek Balt สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับกับนางสาว Emma Gooding ผู้อำนวยการ พร้อมกับผู้แทนองค์กรประชาสังคมโอเอซิสเบลเยียม ณ สถานเอกอัครราชทูต โดยมีนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้หรือเกี่ยวกับกิจกรรม/ โครงการของโอเอซิสในช่วยเหลือชุมชยชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียมที่ประสบความท้าทายในสังคม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 50,000 บาท แก่องค์กรด้วย โอเอซิส ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1985 ในสหราชอาณาจักร ปัจจุบัน ได้ร่วมทำงานกับชุมชนใน 11 ประเทศในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ  มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยแก่ชุมชนที่ประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก เพื่อช่วยให้กลุ่มดังกล่าวสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมที่อาศัยอยู่

ไทย