เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jean-Eric Paquet ปลัดกระทรวงการวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมาธิการยุโรป (DG RTD)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉยียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Barbara Plinkert หัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่นาง Plinkert มาดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเชิงเลิกเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนอาเซียน-อียู ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของอียู ตลอดจนติดตามประเด็นในความสัมพันธ์ไทย-อียูด้วย

 

ไทย