เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Sustainability in EU-Thailand Trade Relations”
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Jill Suetens ผู้จัดการระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม และแขกอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยนาย Alain Zenner และมาร์ควิส Olivier de Trazegnies พระสหายเจ้าหญิงเลอา และนาย  Michel Detry ทนายความจากบริษัททนายความ Sukhothai Inter-Law ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เบลเยียมที่ใกล้ชิด รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมา และแผนงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

ไทย