เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงเลอาแห่งเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานและกรรมการสมาคมเพื่อนไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Jill Suetens ผู้จัดการระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาง Jill Sueten ผู้จัดการระหว่างประเทศ (Manager International) จากหอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส (Vlaams Netwerk van Ondernemingen – VOKA) ณ สถานเอกอัครราชทูต และได้หารือเกี่ยวกับการจัดโครงการร่วมกัน เช่นแผนการจัดสัมมนาด้านธุรกิจ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะจากภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-ภูมิภาคแฟลนเดอร์ส รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียน-แฟลนเดอร์ส อีกด้วย

ไทย