เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Jill Suetens ผู้จัดการระหว่างประเทศ หอการค้าและอุตสาหกรรมแฟลนเดอร์ส
สถานเอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับประธานและกรรมการสมาคมเพื่อนไทย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ นางสาวสุชาดา เมฆธารา อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษา และกงสุล ได้พบหารือกับประธานและกรรมการสมาคมเพื่อนไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต และสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนชุมชนไทย ตลออดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วย

ไทย