เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งกับนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Eriksson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) และทีมงาน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนาย Jan Erikson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC Thailand) พร้อมด้วยนาย Bob Fox รองประธาน EABC Thailand และประธานกลุ่มทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นาย Georg Wolff รองประธาน EABC Thailand และประธานกลุ่มทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนและราง รวมทั้งผู้บริหาร EABC Thailand ในสาขาอื่น ๆ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มพูนความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากบริษัทยุโรปในประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการเตรียมการเพื่อรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-สหภาพยุโรป อาทิ การเปิดเสรีและการเข้าถึงตลาด โมเดลเศรษฐกิจ BCG และความยั่งยืน และแนวคิดการปฏิรูปกฎหมายอย่างเร่งด่วน (Fast Track Regulatory Reform)

ไทย