General information about Thai visa
การรับรองลายมือชาวต่างชาติ

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว( EQ/ Test&GO)

 

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ✈️

📌สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)
มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

🔴 กลุ่ม 1 – ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

*** ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ  Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/)  โดยใช้เวลาดำเนินการราว 3-7 วันทำการ ดังนั้นขอให้ผู้เดินทางให้ลงทะเบียนใน Thailand Pass อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเดินทาง 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือคำถามที่พบบ่อยได้ที่  https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2   และ https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87_0302/Thailand_Pass_FAQs_Infographics.pdf

 • ***เทคนิคการลงทะเบียน (ผู้ให้บริการระบบกำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
  • ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Laptop บนบราวเซอร์ Google Chrome
  • ลงทะเบียนด้วย gmail ( หลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ค่าย hotmail และ yahoo ลงทะเบียนเนื่องจากระบบยังไม่รับรอง)
  • อัปโหลด EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/) ทั้งหน้าในช่องที่ให้ใส่เอกสารวัคซีน
  • อัปโหลด QR code ที่ครอปให้เหลือเพียง QR code จาก EU digital COVID Certificate ที่เข้าถึงจาก Myhealth.belgium (https://masante.belgique.be/#/)  ไม่ควรใช้ QR code จาก แอปพลิเคชั่น covidsafe.be
  • เว้น space ระหว่างตัวอักษรและหมายเลขหนังสือเดินทาง เช่น AB1234567 ให้ลงทะเบียนเป็น AB(เคาะเว้นspace bar 1ครั้ง) 1234567  หากระบบขึ้นว่า API server error
  • อัปโหลดได้แค่ไฟล์รูปภาพ JPEG JPG และ PNG ( ไม่รองรับไฟล์ PDF) โดยให้แปลงไฟล์จาก PDF เป็น JPG  อาจใช้เว็บไซต์ https://pdf2jpg.net/  
  • กรณีกลับไทยแล้วไม่กลับมาอีก  กรอก 999 ในช่องระยะเวลาในการเข้าพัก
  • หากระบบขึ้นว่า API server error ให้ลองลบประวัติ caches and cookies ของเบราเซอร์

ขั้นที่ 1 : ก่อนการเดินทาง

 1. ผู้ที่สิทธิ์เข้าร่วม

  • ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  • ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว​ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง
    • Coronavac (Sinovac) 2 เข็ม (ห่างกัน 2 สัปดาห์ )
    • Sinopharm /COVILO  2 เข็ม (ห่างกัน 3 สัปดาห์ )
    • Vaxzaria/AstraZeneca/ Covishield 2 เข็ม (ห่างกัน 4 สัปดาห์ )
    • Pfizer-BioNTech/ Comirnaty 2 เข็ม (ห่างกัน 3 สัปดาห์ )
    • Janssen ( Johnson & Johnson) 1 dose
    • Moderna 2 เข็ม (ห่างกัน 4 สัปดาห์ )
    • Sputnik V 2 เข็ม (ห่างกัน 3 สัปดาห์ )
    • Covaxin 2 เข็ม (ห่างกัน 4 สัปดาห์ )
    • Novavax/ Nuvavoxid 2 เข็ม (ห่างกัน 3 สัปดาห์ )
    • Medigen   2 เข็ม (ห่างกัน 4 สัปดาห์ )
    • Sputnik Light 1 dose ( Sandbox เท่านั้น)
  • เป็นผู้ที่เคยติดเชื้ัอโควิด-19 ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว และ ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในเวลา 3 เดือนหลังจากการติดเชื้อฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทางอย่างน้อย (จะต้องแสดงเอกสาร/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด-19)
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางกับผู้ปกครองสามารถร่วมเดินทางได้ แม้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยจะต้องแนบสูติบัตรเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง (เด็กที่เดินทางลำพังแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สามารถเลือกทางเลือกแบบ Alternative Quarantine/AQ ได้)
  • เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็มอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีน
 2.  การลงทะเบียน Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/ )*

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • เอกสารการได้รับวัคซีน (Vaccination certificate) 
   • EU digital COVID-19 Certificate ทั้ง 2 เข็ม  [ยกเว้น Janssen (Johnson and Johnson)] [ กรุณาแสดงเอกสารเต็มแผ่นที่ระบุข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนให้เห็นได้ชัดเจน หรือ บัตรวัคซีนที่ได้รับจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน/เอกสารการได้รับวัคซีนท้องถิ่น (Local vaccination card) ที่แสดงข้อมูลชื่อ-นามสกุล ชื่อวัคซีน และวันที่ได้รับวัคซีนให้เห็นได้ชัดเจนทั้งสองเข็ม[ยกเว้น Janssen (Johnson and Johnson)] 
   • EU recovery certificate/ จะต้องแสดงเอกสาร/ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าเคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และ  EU digital COVID-19 Certificate แสดงการฉีดวัคซีน 1 เข็ม
   • ***หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารวัคซีนดังกล่าว
  • ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมการรักษาพยาบาลวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย
   • สำหรับชาวไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 
   • สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อซื้อประกันได้ที่ https://covid19.tgia.org และ https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
  • (ไม่ต้องแสดงสำหรับผู้เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป) การเดินทาง/ เที่ยวบิน (โรงแรมที่จะเข้าพักในคืนแรกต้องเป็นผู้จัดสรรยานพาหนะจากสนามบินมายังโรงแรม)
   • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
   • อันดามัน (ภูเก็ต/พังงา/กระบี่):
    • เที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตหรือ เที่ยวบินที่มีการพักเครื่องที่กรุงเทพโดยไม่มีการออกจากเครื่องบิน  หรือ เที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช่น BKK-HKT (PG5275 และ PG5279) ติดต่อ www.bangkokair.com หรือ salesAM@bangkokair.com และ TG2750 หรือ WE8750 สายการบินไทยสไมล์-สายการบินไทย
    • โรงแรมที่เข้าพักคืนแรกต้องเป็นผู้จัดหารถไปรับยังสนามบิน
   • สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า):
    • บินตรงเข้าสนามบินเกาะสมุย หรือ เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (การโหลดกระเป๋าต้องเชื่อมต่อกับเที่ยวบินที่เข้าเกาะสมุยโดยตรง/ check through โดยไม่มีการออกจาก Transit Zone และ เลขเที่ยวบินต้องขึ้นต้นด้วย PG51XX ) ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู https://www.bangkokair.com/ 
  • (ไม่ต้องแสดงสำหรับผู้เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป) เอกสารยืนยันการเข้าพักในโรงแรม SHA+ หรือ AQ จำนวน 1 คืน
   •  คืนแรก : โรงแรม SHA+ หรือ AQ ( ที่ระบุ Test&Go package หรือตรวจ PCR 1 ครั้ง และ รถรับ-ส่งจากสนามบิน ) โรงแรมต้องไม่ห่างจากสนามบินเกิน 5 ชั่วโมง โดยโรงแรมจะจัดสรรยานพาหนะจากสนามบินมายังโรงแรม และผู้เดินทางต้องรอในห้องพักจนกว่าผล PCR เป็นลบออก จึงจะสามารถออกนอกห้องพักได้ กรณีภูเก็ต กระบี่ พังงา สามารถจองการตรวจ PCR ได้ที่ www.thailandpsas.com
   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.hsscovid.com/https://www.agoda.com/quarantinethhttps://asq.locanation.com/, https://asq.ascendtravel.com/https://www.thailandsha.com/, และ  http://entrythailand.go.th/
  • (ไม่ต้องแสดงสำหรับผู้เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป)การตรวจ COVID-19 PCR test (ทุกกรณี รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และมีใบ Recovery certificate หากผลตรวจเป็นบวก สามารถใช้เอกสารดังกล่าวแสดงต่อแพทย์เพื่อขอออกจากการกักตัวได้)
   • เมื่อเดินทางถึงไทย จะต้องเข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยการตรวจ PCR เป็นจำนวน 1 ครั้ง  และตรวจAntigen self-test ด้วยตนเองเป็นจำนวน 1 ครั้ง
    • ครั้งที่ 1 : PCRในวันแรก
    • ครั้งที่ 2 : Antigen วันที่ 5/6และรายงานผลในแอปพลิเคชั่น หมอชนะ
   • ผู้ที่เดินทางไปภูเก็ต/พังงา/กระบี่
    • ***สามารถจองและชำระการตรวจโควิด-19 PCR และ ชุดตรวจAntigen self-test
    • ล่วงหน้าได้ที่ www.thailandpsas.com หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองตรวจโปรดติดต่อpsas@pkcd.co.th . 
   • ***( กรณีที่เคยติดเชื้อและหายจากCOVID-19 แล้วและผลตรวจPCR ยังเป็น บวก) ต้องแสดง recovery certificate เช่น EU digital COVID/ Recovery Certificate หรือเอกสารที่ออกโดยแพทย์ที่แสดง/ยืนยันว่าท่านติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 14 วันนับหลังจากวันที่ตรวจพบเชื้อเป็นครั้งแรกและหายจากการติดเชื้อดังกล่าวแต่ไม่เกิน90 วัน พร้อมแสดงผลตรวจ PCR ที่เป็นบวกให้แพทย์ประเมินอีกครั้งหนึ่ง ท่านจึงจะสามารถออกจากการกักตัวได้

 วันเดินทาง

 • เอกสาร
  • Thailand Pass QR code ซึ่งมีอายุการใช้งานก่อนและหลังวันที่ระบุในการเดินทางเจ้าประเทศไทย 7 วัน
  • เอกสารวัคซีน
  • เอกสารโรงแรม SHA+
  • (เอกสารการจองการตรวจ PCR ในประเทศไทย)
  • (เอกสารแสดงการหายจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยต้องแสดงการติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย 14 วันแต่ไม่เกิน 90 วันหลังจากวันที่ปรากฏผลตรวจเป็น บวก)
  • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องแสดงผลตรวจ PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ  ทั้งนี้หากสายการบินของท่านต้องการผลตรวจโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องท่านจะต้องเตรียมผลตรวจดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถูกปฎิเสธขึ้นเครื่องได้***

ขั้นที่ 2 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

โรงแรมจะจัดสรรยานพาหนะจากสนามบินมายังโรงแรม ( Sealed-route)

 1. QR code  ที่ออกโดย Thailand Pass 

  •  QR code จะมีอายุการใช้งานก่อนและหลังวันที่ระบุในการเดินทางเจ้าประเทศไทย 7 วัน (หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินท่านยังสามารถใช้ QR code ดังกล่าวได้)
 2. การตรวจ  RT-PCR test

  • ครั้งแรก: จะมีการตรวจ RT-PCR test   ณ วันแรกที่เดินทางถึงที่สนามบินซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือรวมอยู่ในแพคเกจโรงแรม AQ ( ผู้เดินทางต้องรอในห้องพักจนกว่าผล PCR เป็นลบออก จึงจะสามารถออกจากโรงแรมได้)
  • ครั้งที่ 2 : คืนที่ 5/6  ตรวจAntigen self-testด้วยตนเองเป็นจำนวน 1 ครั้งและรายงานผลในแอปพลิเคชั่น หมอชนะ
  • ทุกกรณีรวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และมีใบ Recovery certificate 
 3. แอปพลิเคชั่นติดตามการเดินทาง

  • ผู้เดินทางต้องติดตามแอปพลิเคชันติดตามการเดินทางตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น หมอชนะ

***หมายเหตุ : ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไทย