สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูต เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-อียูในด้านเศรษฐกิจ แนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนของทั้งสองภูมิภาค และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น

ไทย