เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Noel Clehane กรรมาการผู้บริหารสภาธุรกิจอียู-อาเซียน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสหภาพยุโรป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน  ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo โดยมีพระราชวิสุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยธรรมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบคำแปลที่จัดทำเป็นภาษาดัตช์ของหนังสือคู่มือมนุษย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ  ทั้งนี้ มีชุมชนชาวไทยและชาวเบลเยียมประมาณ 250 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ไทย