หอการค้า BeLuThai – สะพานเชื่อมการค้าระหว่างไทยกับเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป
งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 (EXPO 2022 Floriade Almere)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา Online “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Online “จับตากระแส European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้!” EP.3 ยุทธศาสตร์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm-to-Fork Strategy) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่มาตรการทางการค้าของ EU ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook live ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะอนุกรรมการกฎระเบียบการค้าและพหุภาคี ฝ่ายต่างประเทศ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://cutt.ly/bTav9Bj ภายในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

โดยได้รับเกียรติจาก อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป / ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร / ผู้แทนจากกรมประมง / ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์

เนื้อหาการบรรยาย

  • กลไกภาพรวม Farm-to-Fork Strategy
  • แนวทางเตรียมความพร้อม (Best Practice) ของประเทศต่างๆ และกลไกสนับสนุนจาก EU
  • การดำเนินการของภาครัฐ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
  • ประเด็นที่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ต้องรู้!

สอบถามข้อมูลได้ที่: คุณนัตติยา ฝ่ายต่างประเทศ 02-345-1144

ไทย