เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไทยธรรมาราม เมือง Waterloo
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่ แกรนด์ ดุ๊ก แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับ ดร. Oxana Dormenti ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำสหภาพยุโรป และได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศไทยและยุโรป และการทำงานระหว่าง WHO กับ สหภาพยุโรป ตลอดจนได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างคณะทูตานุทูตในกรุงบรัสเซลส์กับ WHO รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวของและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี

ไทย