เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำสหภาพยุโรป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมนำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) เยือนนครแอนต์เวิร์ป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่ แกรนด์ ดุ๊ก แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมกับภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ    แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ณ พระราชวัง Grand Ducal เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชรัฐลักเซมเบิร์ก ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบกับนาง Beatrice Kirsch อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมพิธีการทูตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก

ไทย