เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง แด่ แกรนด์ ดุ๊ก แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมนำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) เยือนนครแอนต์เวิร์ป

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะประธานคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ABC) ได้นำเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่เยือนนครแอนต์เวิร์ป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การเยี่ยมชมท่าเรือนแอนต์เวิร์ป และการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน จัดร่วมกับสภาธุรกิจเฟลมิช (VOKA)

ในการเยือนท่าเรือแอนต์เวิร์ป คณะ ABC ได้พบกับนาย Kristof Waterschoot กรรมาการผู้จัดการ ท่าเรือแอนต์เวิร์ปอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมทีมงาน และได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภูมิหลัง กิจการ และการบริหารจัดการของท่าเรือในภาพรวม หลังจากนั้น ทางทีมงานของท่าเรือได้นำคณะ ABC ล่องเรือเยี่ยมชมและศึกษาจุดต่าง ๆ ของท่าเรือฯ ระหว่างนั้น นาย Kristof Waterschoot ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะ ABC และได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับท่าเรือฯ เช่น การเสริมสร้างการค้าและการลงทุน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรือ และการพัฒนาบุคลากรด้วย

หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ท่าเรือแอนต์เวิร์ป คณะ ABC ได้เข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจภายใต้หัวข้อ International Entrepreneurship Week โอกาสในอาเซียน จัดโดยสภาธุรกิจเฟลมิช (VOKA) ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้กล่าวเปิดงานเกี่ยวกับศักยภาพและพลวัตทางเศรษฐกิจของอาเซียน พร้อมโอกาสต่าง ๆ จากการที่อาเซียน-อียูเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่สนใจขยายธุรกิจในอาเซียนประมาณ 60 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างการค้าการลงทุนระหว่างอาเซียน-เบลเยียม นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนยังได้มีโอกาสพบปะสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนด้วย

ไทย