เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดกิจกรรมนำคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) เยือนนครแอนต์เวิร์ป
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศในกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ได้จัดพิธีดังกล่าว โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการสาธารณสุขของท้องถิ่นที่เข้มงวดขึ้นในเวลานี้

ไทย