สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป (EU) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains” จัดร่วมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน สมาคมธุรกิจไทย-ยุโรป และบริษัทกฎหมาย Fratini Vergano ณ กรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูตได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิกของสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของสหภาพยุโรปที่จะเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือไทย-อียูในด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ตลอดจนผลประโยชน์ของข้อริเริ่ม Team Europe ของอียูในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอาเซียนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรป

ขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจเชิงบวกของอาเซียน ตลอดจนโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับธุรกิจยุโรปในประเทศไทย

ไทย