เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวเปิดงานสัมมาผ่านระบบทางไกลหัวข้อ “Thailand and Sustainable Global Supply Chains”
พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายครอบครัวเบลเยียมโดยโนตารี่ ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม โดยมีนายเสก วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ บรัสเซลส์ เป็นประธาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในประเทศไทยและเบลเยียม และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคนไทยในเบลเยียม ตลอดจนบริการด้านกงสุล

ภายหลังการกล่าวเปิด เอกอัครราชทูตได้เชิญนาง Sophie Maquet โนตารี่ นำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวเบลเยียม โดยมีนายบุญธง ก่อมงคลกุล เป็นวิทยากรร่วม และหลังจากนั้นได้ตอบคำถามเรื่องกฎหมายและประเด็นที่เกี่ยวข้องจากคนไทยที่เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ นางจันทนา ศีลศร ที่ปรึกษาและกงสุล ได้เข้าร่วมการหารือด้วย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตจำเป็นต้องปรับรูปแบบการประชุมเป็นออนไลน์อย่างกระชั้นชิด เนื่องจากรัฐบาลเบลเยียมเพิ่งมีการออกมาตรการโควิดที่เข้มงวดขึ้น

ไทย