สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎมายครอบครัวของเบลเยียมโดยโนตารี่ให้กับชุมชนชาวไทยที่อาศัยในเบลเยียม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแผนและนโยบาย คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and Innovation (RTD) ซึ่งได้ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์ และหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยเป็นเวลากว่า 15 ปี โดยมีนาง Signe Ratso, Deputy Director-General คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นางสาววารุณี ปั้นกระจ่าง อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงบรัสเซลส์ และนายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับฝ่าย EU เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย- EU รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศที่สามและในกรอบอาเซียน

 

ไทย