เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับศาสตราจารย์ Peter Lievens รองอธิการบดีด้านนโยบายระหว่างประเทศและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย KU Leuven
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประจำสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับนาง Ismat Jahan เอกอัครราชทูตและผู้สังเกตการณ์ถาวรองค์การความร่วมมืออิสลามประจำสหภาพยุโรป ณ สถานเอกอัครราชทูตและได้หารือเกี่ยวภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-องค์การความร่วมมืออิสลาม และพัฒนาการสำคัญในอียู และภูมิภาค ตลอดจนการดำเนินการของประเทศไทยในเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโลกมุสลิมด้วย

ไทย