เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป คนใหม่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกลระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the ASEAN – DASE) พร้อมกับนาย Daniel Caspary สมาชิกสภายุโรป (พรรค Christian Democrat – ประเทศเยอรมนี) และประธาน DASE ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะประธานของ ABC ได้กล่าวเปิด และสรุปภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียน-อียูที่มีพัฒนาการในเชิงบวกหลายด้านในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในปีนี้ รวมถึงประเด็นที่ควรขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด เศรษฐกิจหมุนเวียนและดิจิทัล ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และการส่งเสริมการค้าการลงทุน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และสมาชิกสภายุโรป ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค รวมถึงความท้าทายและโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อียู และยุทธศาสตร์ความร่วมมือในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของอียู

ไทย