เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานร่วมในการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee – ABC) กับคณะผู้แทนความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป (DASE)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา European Free Trade Association EFTA

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Nong Sakal ได้เดินทางมารับหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทย-กัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน และการเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่สำคัญและการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรปภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-สหภาพยุโรปในระหว่างที่กัมพูชาดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน

ไทย