เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Nong Sakal เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสหภาพยุโรป คนใหม่
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา European Free Trade Association EFTA

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาด้านการค้าประจำปีของคณะกรรมาธิการรัฐสภา EFTA ณที่ทำการของ EFTA โดยย้ำโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ 4 ประเทศสมาชิก EFTA ได้แก่ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งคาดว่าจะได้ฟื้นการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างกันในเร็วๆ นี้  คณะกรรมาธิการรัฐสภา EFTA มีแผนเยือนไทยในช่วงปี 2565 เช่นกัน เพื่อสนับสนุนการฟื้นการเจรจาความตกลง FTA ระหว่างไทยกับ EFTA ภายหลังสัมมนา เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและได้มีโอกาสพบปะกับสมาชิกรัฐสภาและคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศ EFTA ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย