เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

Non-Thais’ signature certification

The certification of non-Thai nationals’ signature

 

The Royal Thai Embassy is not allowed to directly certify the genuine signature of non-Thai nationals.

Belgian and Luxembourgish nationals wishing to sign Thai documents or documents that need to be used in Thailand need to do the following:

 1. The signature must be certified by a notary or the Mayor ( Burgemestre)
 2.  Legalise such documents at the Ministry of Foreign Affairs of the Belgium/Luxembourg in a paper version. ( The Embassy does not accept a digital version)
 3.  Legalise the legalisation apostils certified by the Ministry of Foreign Affairs at the Royal Thai Embassy in Brussels by preparing documents as followed:
  • no.1: A Legalisation application form and indicate the amount of apostils that needs certifying
  • no.2: An original documents that has been legalised by the MFA of Belgium/ Luxembourg ( apostils in a paper version only) * a digital version is not accepted
  • no.3 :(If any) a translated version that has been legalised by the Ministry of Justice and the MFA
  • no.4: A facsimile/ an exact photocopy (recto-verso) of no. 2 ( and no. 3)
  • Fees : 15 euros per apostils

The Consul will certify genuine signature of the MFA officers only (The content of the document is not certified).

Processing time : 3-7 days

ไทย