การรับรองลายมือชาวต่างชาติ
ประกาศ การเปิดให้บริการฝ่ายกงสุลตามปกติ (21 ก.พ. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

ไทย