เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล คณะเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ ครั้งที่ 1/2565
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำกรุงบรัสเซลส์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในเบลเยียม แผนงานและกิจกรรมที่ประสงค์ผลักดัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม ไทย-ลักเซมเบิร์ก และไทย-อียู ตลอดจนงานด้านบริหารของสถานเอกอัครราชทูตด้วย

 

ไทย