ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล)

เดินทางไปประเทศไทยในโดยเข้าพักในสถานกักกันทางเลือก ( Alternative Quarantine/AQ )

เดินทางไปประเทศไทยในโดยเข้าพักในสถานกักกันทางเลือก ( Alternative Quarantine/AQ )


📌สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

🔴 กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

🔸กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)
– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

*ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

🔸กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass
– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
– รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

*ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

***  ผู้เดินทางทุกสัญชาติจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอ  Thailand Pass (https://tp.consular.go.th/)  ซึ่งใช้เวลาดำเนินการราว 7 วันทำการ ดังนั้น ขอให้ผู้เดินทางให้ลงทะเบียนใน Thailand Pass อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือคำถามที่พบบ่อยได้ที่  https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2   และ https://image.mfa.go.th/mfa/0/zE6021nSnu/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87_0302/Thailand_Pass_FAQs_Infographics.pdf

 • ***เทคนิคการลงทะเบียน (ผู้ให้บริการระบบกำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น)
  • ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Laptop บนบราวเซอร์ Google Chrome
  • ลงทะเบียนด้วย gmail ( หลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ค่าย hotmail และ yahoo ลงทะเบียนเนื่องจากระบบยังไม่รับรอง
  • อัปโหลดเอกสารยืนยันการเข้าพัก AQ/SHA+ ที่ชำระเงินแล้วที่โรงแรมออกให้ หากท่านไม่ได้จองผ่านโรงแรมโดยตรงแต่จองผ่านเว็บไซต์ตัวแทน โปรดติดต่อโรมแรมเพื่อขอใบยืนยันการเข้าพัก แต่ละใบตอบรับจะมีเลขอ้างอิงต่างกัน
  • เว้น space ระหว่างตัวอักษรและหมายเลขหนังสือเดินทาง เช่น AB1234567 ให้ลงทะเบียนเป็น AB(เคาะเว้นspace bar 1ครั้ง) 1234567  หากระบบขึ้นว่า API server error
  • อัปโหลดได้แค่ไฟล์รูปภาพ JPEG JPG และ PNG ( ไม่รองรับไฟล์ PDF) โดยให้แปลงไฟล์จาก PDF เป็น JPG  อาจใช้เว็บไซต์ https://pdf2jpg.net/  
  • กรณีกลับไทยแล้วไม่กลับมาอีก  กรอก 999 ในช่องระยะเวลาในการเข้าพัก 1.  การลงทะเบียน Thailand Pass *

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ประกันสุขภาพ (ครอบคลุมการรักษาพยาบาลและกรณีติดเชื้อโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
   • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการพำนักในประเทศไทย
   • สำหรับชาวไทย ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ 
   • สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อซื้อประกันได้ที่ https://covid19.tgia.org และ https://www.tipinsure.com/CovidRegional/product_detail
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • เอกสารยืนยันการเข้าพักในโรงแรม AQ จำนวน 5 คืนสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบ
   •  โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อขอเอกสารยืนยันการเข้าพักในโรงแรม  AQ จำนวน 5  คืนที่รวมการตรวจ RT-PCT 1 ครั้ง และรถไปรับจากสนามบิน
   • โรงแรมจะจัดสรรยานพาหนะจากสนามบินมายังโรงแรม
   • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.hsscovid.com/,  https://www.agoda.com/quarantineth,  https://asq.locanation.com/https://asq.ascendtravel.com/,
ไทย