เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานการประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมกล่าวในงาน webinar หัวข้อ Trade and Digital Diplomacy Nexus: Markets, Connectivity & Technology จัดโดยสถาบันคลังสมอง Friends of Europe

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับเอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเตประจำกรุงบรัสเซลส์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นาย Jorge Camões เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต Camões เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เอกอัครราชทูตทั้งสองท่านได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ติมอร์-เลสเตเ อาเซียน-ติมอร์-เลสเต และสถานการณ์ในภูมิภาค ตลอดจนบาทบาทของคณะกรรมการเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ในการผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อียู โดยเฉพาะในปีนี้ เนื่องจากเป็นปีครบรอบ 45 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และจะมีการจัดการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษอาเซียน-อียู ณ กรุงบรัสเซลส์

ไทย